جمعه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۷

واقعیتهایی در مورد اندازه آلت تناسلی مردها


می‌خواهیم در مورد اندازة آلت مردان یا اندازة آلت مصنوعی صحبت کنیم. یک سؤال که بطور مکرر پرسیده می شود که ایا اندازة بزرگتر بهتر است. پاسخ این سؤال آنست که گاهی اوقات اندازة بزرگتر بهتر است همانطور که در برخی مواقع اندازة کوچکتر مناسب است. اندازهای از آلت که یک زن تمایل دارد و ترجیح می‌دهد، بستگی به موقعیت حال حاضر وی و یا فعالیتی که او می‌خواهد انجام بدهد، دارد. اگر او تصمیم دارد که برای اولین بار در آمیزش مهبلی شرکت کند، احتمالاً هر آلتی برای او بزرگ و مرعوب کننده خواهد بود. اگر یک زن در مورد آمیزش مقعدی تامل و تفکر کند، ممکن است که تصمیم او مبتنی بر اندازة آلت شریکش باشد. اگر او بخواهد که شریکش را با دهان بربیانگیزاند، ممکن است یک آلت کوچک را ترجیح بدهد، برای اینکه آلت‌های بزرگ باعث می‌شوند که او احساس خفگی بکند و عضلات فکش درد بگیرند. بنابراین اولویتهای زنان نمی‌توانند در یک ردیف و راستا قرار بگیرند

آیا مسائل فیزیکی‌ای وجود دارند که بعضی از زنان یک آلت بزرگ را ترجیح می‌دهند؟
پاسخ این سؤال بلی است. کاری که طول یک الت انجام می‌دهد خیلی کم و یا حتی ناچیز است در برابر کاری که قطر آن انجام می‌دهد. اغلب یک آلت بزرگ به یک الت کلفت اتلاق می‌شود تا یک آلت دراز. در حالیکه مردان بیشتر به طول آلتشان افتخار می‌کنند، محیط اطراف آن و کلفتی آن برای زنان خیلی مهم تر است. بافتهای حساسی در اطراف و محیط حوالی فرج واقع شده‌اند. این بافتها عبارتند از چوچوله زن، ساختار دور از مرکز فرج، مجرای ادرار و بافتهای اسفنجی حوالی فرج. حتی نقطة جی زنانه، اگر که زن یکی از آن را داشته باشد، در حدود دو اینچی دهانه فرج قرار گرفته است. فشار بیشتری که بر روی این ساختمان‌ها اعمال می‌شود، ممکن است برای بعضی از زنان لذت بیشتری را به ارمغان بیاورد. بعبارت دیگر، کوبیدن بر روی رحم زن ممکن است همیشه لذت بخش نباشد و گاهی اوقات می‌تواند باعث درد و ناراحتی بشود.در نتیجة میل داشتن به پر شدن فرج و داشتن درد در مهبل که بعضی از زنان در هنگام آمیزش مهبلی تجربه می‌کنند، بعضی از آنها تمایل دارند و لذت می‌برند از این احساس که چیز بزرگتری فرج آنها را از هم باز کند و آنرا پر کند. هرچه شیء بزرگتر باشد،
بیشتر فرج آنها را پر می‌کند و باعث احساس رضایت بیشتر آنها می‌شود. به همین دلیل است که بعضی از زنان آلتهای مصنوعی بزرگی انتخاب می‌کنند و در بعضی موارد تمایل به وارد کردن دست مشت شده در درون فرج خود دارند. بنابر تجربیات و آزمایشها و بعضی از زنان به ارگاسم شدیدتری می‌رسند، وقتی که فرجشان تا حداکثر ظرفیت پر می شود. آنها ممکن است در ابتدا با یک انگشت و یا آلت مصنوعی کوچک شروع کنند، اما وقتی که از وسایل بزرگتری برای اینکار استفاده کردند، دیگر نتوانند با انگشت و یا آلتهای کوچک به لذت دلخواه برسند. در برخی موارد حتی بزرگترین آلتهای مردانه نمی‌توانند که پر کردن فرج مورد نیاز آنها را انجام بدهدبرخی از زنان ممکن است بخاطر مسائل روانی آلت بزرگتر را ترجیح بدهند.
از آنجائیکه بنظر می‌رسد مردانی که دارای آلت تناسلی بزرگتری هستند مردانگی بیشتری دارند، زنانی که توجه آنان را جلب می‌کنند به نظر زن‌تر و پسندیده‌تر می‌رسند. یک زن ممکن است که موقعیتش در جامعه را بهتر درک کند، اگر که شریکش دارای چیز متفاوتی باشد. زن ممکن است که احساس کند که او می‌تواند همکارانش را شکست بدهد. یک زن ممکن است که بیابد که قیافة یک آلت بزرگتر می‌تواند در ظاهر او را بیشتر برانگیخته کند. زنان زیادی بوسیلة آلت‌های مردانه جذب می‌شوند، بدلیل آنکه آنها الزاماً یکی از آنها را می‌خواهند، ولی آنرا ندارند. مجذوبیت آنها اغلب به اندازه بستگی ندارد. زنان زیادی از اینکه آلت شق شدة شریکشان را در دست یا در بین لبهای خود بگیرند و یا آنرا ببینند، لذت زیادی می‌برند. زنان دیگری هستند که آلت تناسلی مردانة کوچک را ترجیح می‌دهند. همانطور که در بالا ذکر شد، یک الت تناسلی مردانة بزرگ می‌تواند باعث شود که زن در هنگاهی که آلت را با زبان تحریک می‌کند، احساس ناراحتی بکند. یک زن ممکن است که تمایل داشته باشد که عمل تحریک آلت مرد با زبان را زیاد انجام دهد، اما وقتی که آلت شریکش به اندازة متوسط باشد آن کار را سخت بیابد، چه رسد به وقتی که آلت شریکش بزرگ باشد. دردهای فیزیکی سنگین‌تر و مهمتر از لذتهای عاطفی و مزایای آن هستند. بعضی از زنان فقط وقتی که آلت تناسلی شریکشان کوچک و شل است و یا در حال شق شدن است، اقدام به برانگیختگی آن با دهان می‌کنند. یک آلت بزرگ همچنین می‌تواند باعث درد و ناراحتی در هنگام آمیزش مقعدی و مهبلی بشود. یک زن که از آمیزش مقعدی لذت می برد، ممکن است که یک آلت کوچک را ترجیح بدهد چونکه آنرا راحت‌تر می‌تواند در خود جای بدهد. زنانی که نگران از دست دادن سفت شدگی عضلات مهبلی خود هستند، معمولاً شریک با آلت کوچکتر می‌خواهند. همانطور که دیده شد، همیشه آلتر بزرگتر بهتر نیست.
در برخی موارد اندازه موضوع اصلی بحث نیست. اگر اینطور است، پس چرا در فروشگاههای فروش محصولات جنسی آلتهای مصنوعی غول آسا فروخته نمی‌شوند؟
در یک کتاب اطلس شناسایی آناتومی بدن، شکلهایی از آلتهای تناسلی مصنوعی قدیمی‌ای نمایش داده شده است که برخی از آنان 6/7 سانتیمتر قطر دارند. من فکر می‌کنم که کنجکاوی سادة زنان آنها را مجبور می‌کند تا بدنبال چیزهایی کلفت‌تر از اندازة متوسط آلت تناسلی مردانه بگردند. آنها ممکن است که درگیر این شایعه باشند که آنچه که حداکثر کنجکاوی آنان است، باعث افزایش لذت و خوشی آنان می‌شود. برای بعضی از آنها فهمیدن اینکه حداکثر چه قطری را می‌توانند در فرج خود فرو کنند باعث می‌شود که آنها به محدودیتهای بدن خود پی ببرند. تا زمانی که این کنجکاوی آنان را ترغیب می‌کند، خوشی و لذت آنها تحت‌الشعاع آن قرار می‌گیرد و این موضوع حداقل برای بعضی از زنان صادق است.
در پایان می‌خواهم بپرسم که آیا واقعاً اندازة آلت مرد موضوع مهمی برای شریکش است؟ پاسخ آن خیر است، حداقل برای تعداد زیادی از زنان. اکثر زنان شریک خود را صرفاً از روی اندازة آلتش انتخاب نمی‌کنند. چه، شما باید در خاطر داشته باشید که اگر زنان فقط علاقه‌مند به اندازة آلت تناسلی شریکشان بودند، برای آنها خیلی راحت‌تر بود که یک آلت مصنوعی از فروشگاه بخرند و یا خود درست کنند، که اندازة آن هم مطابق آرزو و خواسته‌شان بود

هیچ نظری موجود نیست: